Stay Connected

İnternet siteme hoşgeldiniz
Bakan Gibi Bakan

Bakan Gibi Bakan

  • mehmet kıray

25 – 27 NİSAN 2002 tarihleri arasında ANKARA’da İç İşleri Bakanlığı’nda bir toplantı yapıldı. “MÜLKİ İDARE ŞÜRASI” adı altında yapılan bu toplantının açılış konuşmasını doğal olarak sn. Bakan R.Kazım YÜCELEN yaptı. TRT.2’den canlı olarak verilen bu konuşmayı tüm Türkiye’nin izlemesini çok isterdim. TRT yöneticilerinin yerinde olsam bu konuşmayı akşam ve gece saatlerinde de tekrar tekrar verirdim. Çünkü bu konuşmada sn. Bakan bu ülkede yaşayan tüm entellektüel aydınların, çağdaş, laik, demokrat, Cumhuriyetçi Atatürk’çülerin yıllardan beri savundukları görüşleri dile getiriyordu. Son elli yılda belki ilk defa bir bakan devrim niteliği taşıyan bir söylemle halkın karşısına çıkıyordu.

Bizim yıllardan beri köşemizde dile getirdiğimiz bu ülkede yöneticiler isterse bir çok şeyi değiştirebilirler. Yani halkın yararına bir çok şeyler yapılabilir. Hatta bunların yapılması için yasalara da gerek yoktur. Yeter ki yöneticiler biraz kafayı çalıştırıp bu ülke insanının mutluluğu ve rahatı için biraz kafa yorsunlar. Sn. Bakanın bu konşmasını kelimesi kelimesine bir çok bilim adamı Tv. kanallarında incelemeli halka alfabeyi belletir gibi anlatmalıdırlar. Tv. yapımcıları da bu işin peşini bırakmamalıdırlar. Ama ne varki bizdeki Televole zihniyeti bu tür, halkın yararına olan konulara bir türlü eğilmezler. Bu nedenle bu ve bunun gibi toplantılarda konuşulanlar da pembe dizilerin çarkları arasında ezilip giderler. Daha önce bir çok yararlı düşüncenin yok olup gittiği gibi.

Sn. Bakanın konuşmasından yalnız bir kaç cümleyi size aktaracağım. “Bu program uygulaması ile mevcut yasal çerçevede bir değişikliğe gerek duyulmadan, sadece eğitim ve yönlendirme yoluyla, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra düzeyinde verdiği hizmetlerle mülki ve yerel idarelerde iş yapma alışkanlıkları ve biçimleri  ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı’ doğrultusunda değiştirilecek, hizmetlerin yürütümünde hız ve kalite artacak, hizmetlerin karar alma ve yürütülmesi aşamalarında açıklık ve katılım sağlanacak, yönetim ve denetim anlayışı performansa dayalı hale getirilecektir.İl ilçe ve belediye düzeyinde vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılacağı DANIŞMA KURULLARI oluşturulacaktır.Bu kurulun çeşitli konularda oluşturulacak alt komisyonlar halinde sürekli çalışması temin edilecek,hükümet konakları ile belediye binalarında bu kurulların sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere bir büro tahsis edilecek ve bu krulların en az ayda bir defa olmak üzere yöneticilerle toplanması temin edilerek,yürütülen hizmetlerle ilgili olarak halkın görüş ve önerileri alınacaktır.”Dikkat edin bu sözleri söyleyen ve yıllardan beri bu konuda enaz on defa yazan Mehmet Kıray değil,bu ülkenin içişleri bakanı.Bu basın tolantısını izlerken adeta sayın bakanın benim yazılarımdan bölümler okuyor gibi geldi bana.Yıllar ve aylar sonra’da olsa kendi fikirl ve düşüncelerinin bir başkası tarafından dile getirilmesi ve bunun tüm yöneticiler için uyulması gereken kurallar olarak ortaya konması ülkemiz  ve halkımız için mutlu bir olay.Bu ve bunun gibi çok güzel sözlerin ve düşüncelerin havada kalmaması için tüm yöneticilerin Sn. Bakana destek olmaları gerekir. Sn. Bakanın da bu düşünceler doğrultusunda hareket edebilen, dediklerini  hazm etmiş ve bunu kendine yaşam biçimi olarak almış yöneticileri seçme ve atama konusunda hassas olması gerekir.  Devlet hizmetini kendileri için saltanat kapısı gibi gören kafa ve yöneticilerle bir yere varılamayacağını herkesten çok Sn. Bakanın bilmesi gerekir.Aksi tardirdebu güzel dilekler de diğerleri gibi hoş bir seda olarak bu gök kubbede uygulanmadan yok olup giderler.

Tüm basın ve yurtdaşlar olarak böyle çağdaş ve aydın bir kişiye destek olmalıyız.

Haydin göreve.

Mehmet KIRAY

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram

×