Stay Connected

İnternet siteme hoşgeldiniz
Posts for Bürokrasi Category
Bürokrasi, Biz ve Özal

Bürokrasi, Biz ve Özal

Aylardan beri siyasileri ve hükümeti eleştirdik. Ekonomik krizden canı yanan tüm kesimler; yani işçi, işveren, tüccar, esnaf memur ve emekli olarak. Bu krizin esas nedeninin hükümet olduğunu bağıra çağıra dile getirdik.

Şimdi olayları biraz daha sağlıklı ve soğukkanlı tahlil edince bu işte sorumluların yalnız hükümet olmadığını görüyoruz. İşin esasına bakacak olursak Sayın Başbakanın da sık sık tekrarladığı gibi bu hükümet benim görüp yaşadığım ve hatırladığım hükümetler arasında en istikrarlı ve uyumlu olanıdır. (Tabii koalisyon hükümetleri arasında)

Peki hükümet iyi çalışıyor da işler niye bu hale geldi. Ha onun cevabını istiyorsanız başka bir yönüne bakmak gerekir. Türkiye’de...

Instagram

×