Stay Connected

İnternet siteme hoşgeldiniz
Hadi Göreve

Hadi Göreve

  • mehmet kıray

Bu ara ülke sorunları ve fertler olarak bize düşenler üzerinde kafa yorduğumuzda Bodrum ve sorunlarına ara vermek zorunda kaldık. Gerçi Bodrum’un sorunlarını da ülke sorunlarından ayrı düşünmek doğru değil. Çünkü ülkede ne kadar çok sorun varsa onun doğal bir uzantısı olan yöremizde de o kadar çok sorun var demektir. Bu adeta insan bünyesi gibidir. Bünye ne kadar sağlıklı olursa insan da o kadar mutlu olur. Bünyedeki en ufak bir rahatsızlık insanı mutsuz kılar ve yaşamı cehenneme çevirir. Bizdeki rahatsızlık artık ufaktan çıkıp adeta tüm vücudu sarmış durumda. Ama olsun biz yine morallerimizi bozmadan çıkış yollarını arayıp kendi çapımızda kurtuluşu bulabiliriz.

Bodrum’umuzun bu konuda çok büyük bir avantajı var. Okuma yazma oranı yüksek. İnsanları tüm dünya insanlarıyla her yıl iç içe. Yüzbinlerce değişik ülke insanlarını kentimizde konuk ediyoruz. Onlarla devamlı fikir alışverişi içinde olma şansına sahibiz. Bu avantajın yanında  Bodrumda yaşayan birçok bilim ve fikir adamları, entelektüeller, çevresinin sorunları ile ilgilenen birçok insan var. Bu insanlar yalnız Bodrumla değil  tüm dünyada olup bitenleri yakından izlemekte. Bu entelektüel yapıya paralel olarak değişik amaç ve düşüncelerle kurulup yaşamlarına devam eden birçok sivil toplum örgütleri var. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, BODER, BOTAV, BOSAV, BİDER, Denizciler Derneği, Yatçılar, Su Sporları, Rotari, Lions, SKAL hemen ilk akla gelenler. Daha bunların yanında tüm siyasi parti temsilcilikleri, Ticaret, Mimarlar, Esnaf Odaları ve birlikler. Bu dernek ve kuruluşlarda görevli çok değerli arkadaşlarımız var. Bunlar yıllardan beri Bodrum ve yarımada sorunları ile ilgili çok şey yazıp söylediler. Ama bunların hepsi bölük pörçük veya kendi kuruluş amaçlarına uygun görüş ve düşüncelerdi. Adeta parçalanmış bir mozaik gibi. Bu değerli parçaları birleştirip yan yana getirip bunlardan bir sanat eseri meydana çıkarabiliriz. Bu konuda tüm dernek ve kuruluşlar yan yana gelmeli, düşünce ve görüşler bir havuzda toplanmalıdır. Bu toplanan düşünce, görüş ve çözüm önerileri birleştirilip Bodrum ve yarımada ile ilgili bir plan ve program hazırlanmalıdır.

Bunu kim yapacak? Kaymakamlık desek olmaz. Çünkü Kaymakamlık bir kamu kuruluşu. Ona resmen bu görev verilmediği sürece o bu amaçla bir sekreterya oluşturamaz. Bir de Kaymakamlar gelip geçicidir. Her gelen Kaymakamın olayı yaklaşımı ayrı olabilir. Bu işin esas sahibi bizleriz. Yani burada yaşayanlardır. Bizler de fert veya parçalı kuruluşlar olarak tek başımıza bir şey yapamayacağımıza göre görev Belediyemize düşmektedir. Sevgili Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mazlum AĞAN en büyük sorumluluk size düşmektedir. Hadi gelin sağı, solu, ortayı veya şu partiyi bu partiyi bir tarafa bırakalım, bu konu için bir sekreterya oluşturalım. Bu güzel fikir ve düşünceleri toparlayıp daha sonra da çözümler üreterek sorunları halletmeye çalışalım. Eminim siz de bunu istersiniz. Biliyorum siz bu tür çağdaş yaklaşımlara değer veren ve Bodrumun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir kafa yapısına sahipsiniz. Bizler hepimiz insan olarak gelip geçiciyiz. Ama eserler kalıcıdır. Bu Bodrum ve yarımada hepimizin. Burada yaşayan insanlar yaşadıkları çevre ile gurur duymalı ve mutlu olmalılar. Bu işi siz en iyi şekilde başarabilirsiniz. Haydi bakalım el birliği ile herkes göreve.

07 ARALIK 2001 – Mehmet KIRAY

Gazete kupürü için tıklayınız..

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram

×