Stay Connected

İnternet siteme hoşgeldiniz
Posts Tagged Sorumluluk
Sorumluluk

Sorumluluk

Sorumluluk; kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren,herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi diye tarif edilir sözlüklerde.Eski tabirle mes’uliyet  Arapça kökenli bir sözcük. Bugünkü...

Instagram

×